Okoljski dan

Center za poslovno usposabljanje je pokrovitelj nagradnega kviza 20. okoljskega dneva gospodarstva

 

Orodja energetskega managementa

 

Z znanjem do energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov.

 

Center za poslovno usposabljanje (CPU skupaj z izvajalci izobraževanja vabi k pridobivanju / nadgradnji znanj, neobhodno potrebnih za doseganje energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov. Znanja bodo podana na 4-dnevnem strokovnem usposabljanju »Orodja energetskega managementa«, ki bo temeljilo na primerih iz prakse, z izvedbo vaj.

Predstavljeni bodo pristopi in orodja na področju:

  • spodbujanja energetske učinkovitosti,
  • izvajanja energetskih pregledov,
  • zajema in obdelave podatkov o rabi energije in energijskih dejavnikih,
  • vrednotenja energetske učinkovitosti na osnovi kazalnikov EnPI,
  • gradnje energetskih informacijskih sistemov,
  • energetskega snovanja,
  • spodbujanja energetskih akcijskih načrtov,
  • gradnje sistema upravljanja z energijo,
  • obvladovanja podnebnih in drugih okoljskih izzivov pri rabi energije in drugo.

Usposabljanje bo potekalo v manjših skupinah od 6 do največ 12 udeležencev 10., 11., 17. in 18. junija 2021. Za izvedbo vaj je potreben računalnik in osnovno obvladovanje orodja MS Excel. 

S pridobljenimi znanji boste lahko spodbudili aktivnosti, ki bodo že v srednje veliki organizaciji omogočili letni prihranek, več kot desetkrat večji od stroška izobraževanja.

Več o predavateljih
Urnik usposabljanja

Kotizacija: 950,00 EUR + 22% DDV = 1.159,00 EUR

Center za poslovno usposabljanje ob 30-letnici delovanja podarja 30-odstotni popust.

 Prijavite se čim prej, število mest je omejeno!