Ob Svetovnem dnevu varstva okolja vas vabimo na
Okoljski dan gospodarstva

  Po sledeh nevarnih snovi

v četrtek, 1. junija 2017,

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, I. nadstropje, dvorana A.

Stanje okolja se izboljšuje. Zmanjšali so se izpusti nekaterih onesnaževal v zrak in vodo, boljše ravnamo z odpadki, okrepljena so prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti, bolje razumemo povzročitelje okoljskih izzivov. (Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017)   

  

Kakšno je stanje onesnaženosti tal in podzemne vode? Kako ga spremljamo? Kakšne so izkušnje podjetij s pripravo poročil o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi? O tem bomo spregovorili na okoljskem dnevu gospodarstva.

Za člane GZS brez kotizacije. Rezervirajte si termin. 

Vljudno vabljeni!