Okoljski dan

21. okoljski dan gospodarstva

Letošnji, tradicionalni 21. Okoljski dan gospodarstva je potekal v živo na Bledu, 3. junija. Primerjali smo različne poglede in razumevanja okolja ter pristope in rešitve, ki se ob soočanju z izzivi okolja v sodobni družbi porajajo.

Okolje, narava, zeleni prehod, dvojni prehod, krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, trajnostni razvoj so izrazi, s katerimi se vse bolj pogosto srečujemo v gospodarstvu in tudi širši družbi, saj so neločljivo povezani z največjimi izzivi s katerimi se spopada človeštvo v novejši zgodovini.

Toda, kaj si v resnici predstavljamo, ko govorimo o okoljskih izzivih? Za nekatere vsi ti izrazi predstavljajo nekaj zelo podobnega, spet drugi si pod vsakim izrazom predstavljajo čisto določeno temo, tretji si pod temi izrazi predstavljajo preplet različnih področij, ki so neločljivo povezani in jih je treba obravnavati celovito. 

Na GZS ocenjujemo, da bo tehnološki preboj, ki je potreben za dvojni zeleni prehod preoblikoval ne le gospodarstvo, ki bo moralo z inovativnimi tehnološkimi rešitvami biti pobudnik/nosilec sprememb, ampak celo družbo. Gotovo vsi segmenti družbe želimo isto, zdravo naravno okolje in trajnostni razvoj, nimamo pa istega pogleda in meril kaj to v resnici predstavlja.

Okoljski dan gospodarstva je letos prvič potekal kot celodneven dogodek:

  • Dopoldanski del je bil posvečen strokovnim temam, kot so termična izraba odpadkov, jedrska energija, prehod podjetij v krožno, podnebno nevtralno gospodarstvo z nujnim pospešenjem posodabljanja proizvodnje, novi materiali, ki podpirajo energetski in tehnološki prehod.
  • Vzporedno s strokovnim posvetom je potekala delavnica pod naslovom "Circular Business Model Innovation Masterclass" v sodelovanju s Climate-KIC.
  • Na popoldanskem delu smo predstavili in otvorili Okoljsko dražbo, ki poteka do 30. junija 2022. Na okrogli mizi smo podrobneje osvetlili, kaj si različni deležniki predstavljajo pod izrazi, kot so okolje, narava, zeleni prehod, dvojni prehod, krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, trajnostni razvoj … in kje najti skupne točke in konsenz.
  • Med dopoldanskim in popoldanskim delom je bila na ogled razstava predmetov, ki so jih dali oblikovalci na dražbo. Izkupiček zbranih sredstev bo šel v lokalno skupnost v okoljski projekt, in sicer preko Zveze prijateljev mladine v investicijo v otroško letovišče. Okoljska dražba poteka do 30. junija 2022.  

Pokrovitelji dogodka


         

 

Pokrovitelj zaključne pogostitve