Okoljski dan 2015 , 4. junij 2015, GZS

Program - gradiva

9.00

REGISTRACIJA

9.30

Uvodna nagovora
mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS
mag. Tanja Bogataj, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor

9.45

Globalni megatrendi pomembni za evropsko okolje s poudarkom na klimatske spremembe
Anita Pirc Velkavrh, Evropska agencija za okolje (EEA), Kopenhagen, Danska

10.05

Evropska energetska in podnebna politika v luči ohranjanja konkurenčnosti (evropskega) gospodarstva
Jernej Vernik, Eurometaux, Evropsko združenje za kovine, Bruselj, Belgija

11.00

Z energetsko učinkovitostjo zmanjšujemo stroške in vplive na okolje
Simona Lesar, Steklarna Hrastnik d.o.o.

11.20

Kako pristopiti in doseči energetsko učinkovitost?
Boštjan Smrekar, Papirnica Vevče d.o.o.

12.00

ODMOR

12.30

Inovativni materiali v gradbeništvu in njihov vpliv na podnebne spremembe
Primož Bernard, Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka

12.50

Izboljševanje energetske učinkovitosti v cementarni
dr. Tomaž Vuk in dr. Tanja Ljubič Mlakar, Salonit Anhovo, d. d.

13.10

Znižujemo emisije v prometu
Marija Oblonšek, GKN Driveline Slovenija, d.o.o.

13.30

Eko-inovacija: Algno-bakterijska obdelava digestata in proizvodnja surovin
Lea Lavrič, Koto d.o.o.

13.50

Okoljsko, socialno in ekonomsko trajnostno, nizko ogljično, ekološko – v katerem vrstnem redu ali kar vse naenkrat?
mag. Peter Zadravec, Evrosad d.o.o. Krško

14.30

ZAKLJUČEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sporočilo medijem