Zaključna konferenca projekta ReBirth


Konferenca bo potekala v četrtek, 5. junija 2014, na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Program:

10.00 – 10.30

REGISTRACIJA

 

10.30 – 10.50

Uvodni nagovori

mag. Tanja Bolte, generalna direktorica, MKO, Direktorat za okolje

prof. dr. Andraž Legat, direktor ZAG

10.50 11.05

Z znanjem do uporabe odpadkov kot vira surovin: kaj smo naredili in se naučili - o projektu ReBirth

mag. Jure Leben, ZAG

11.05 12.00

Prenehanje statusa odpadkov - pristop Velike Britanije k zagotavljanju kakovosti proizvodnje in uporabe agregatov iz gradbenih odpadkov in jeklarskih žlinder

(predavanje bo v angleškem jeziku, zagotovljeno bo simultano prevajanje)

John Barritt, John Barritt Consulting Ltd

12.00 – 12.30

Gradbeni odpadki in industrijski ostanki - odlična surovina za gradbeništvo, primeri iz Slovenije

Primož Jurjavčič, Structum

12.30 – 13.00

ODMOR

 

13.00 – 13.30

Kako (ne)pristopiti k rušenju objektov na primerih iz prakse

Mirko Šprinzer, PKG

13.30 – 13.45

Zelena razvojna pot Občine Šentrupert

dr. Iztok Kovačič, Občina Šentrupert

13.45 – 14.00

Pogled občinskega inšpektorja na ravnanje z gradbenimi odpadki

mag. Gregor Jarkovič, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

14.00 – 14.20

Bodoči izzivi na področju recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov

doc. dr. Ana Mladenovič, ZAG

14.20 – 14.30

Podprimo uporabo odpadkov in recikliranje z javnim naročanjem gradnje cest!

mag. Jure Leben, ZAG

15.00

ZAKLJUČEK

 

 


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja, partner v projektu ReBirth