Okoljski dan gospodarstva 2014 - predstavitve


ODPADEK JE ZAČETEK NOVEGA! - zaključna konferenca projekta ReBirth


Otvoritev konference in zaključki
 

Janja Leban, GZS

Z znanjem do uporabe odpadkov kot vira surovin: kaj smo naredili in se naučili - o projektu ReBirth

mag. Jure Leben, ZAG

Prenehanje statusa odpadkov - pristop Velike Britanije k zagotavljanju kakovosti proizvodnje in uporabe agregatov iz gradbenih odpadkov in jeklarskih žlinder

John Barritt, John Barritt Consulting Ltd, Velika Britanija

Gradbeni odpadki in industrijski ostanki - odlična surovina za gradbeništvo, primeri iz Slovenije

Zvonko Cotič, Primož Jurjavčič, STRUCTUM

Kako (ne)pristopiti k rušenju objektov na primerih iz prakse 
 

Mirko Šprinzer, PKG

Zelena razvojna pot Občine Šentrupert
 

dr. Iztok Kovačič, Občina Šentrupert

Pogled občinskega inšpektorja na ravnanje z gradbenimi odpadki

mag. Gregor Jarkovič, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Bodoči izzivi na področju recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov 
doc. dr. Ana Mladenovič, ZAG

Podprimo uporabo odpadkov in recikliranje z javnim naročanjem gradnje cest! 

mag. Jure Leben, ZAG


Sporočilo medijem

Program je popestrila
Športna unija Slovenije s predstavitvijo rekreativnih vaj za zdravje na delovnem mestu in pravilno dvigovanje bremen.


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja, partner v projektu ReBirth
Pripeti dokumenti