Ob svetovnem dnevu okolja je potekala strokovna konferenca

Gospodarske verige vrednosti 

v luči zelenega prehoda

 


petek, 4. junij 2021

Povezava na SPOROČILO ZA JAVNOST


 

Vabimo vas k ogledu promocijske brošure SRIP MATPRO na poti k trajnosti, katere izid smo napovedali tekom konference. 

V njej se predstavlja 22 podjetij in 7 institucij znanja. Izdalo jo je Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). V brošuro je poleg prikaza ključnih aktivnosti in proizvodov vključen tudi trajnostni vidik poslovanja podjetij, strokovni prispevki pa prikazujejo najbolj perspektivne nove materiale ter trende razvoja teh materialov v prihodnosti. Dosegljiva vam je s klikom na spodnjo sliko.

Program


8.50

prijave na portalu ZOOM

9.00 – 11.05

Uvodni pozdrav

 

mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije

Marko Hren, sekretar v Sektorju za koordinacijo pametne specializacije, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Energetsko intenzivna industrija – proizvodnja materialov

SRIP Materiali kot končni produkti - SRIP MATPRO

Nove vrednostne verige za podnebno nevtralno krožno gospodarstvo se začenjajo s pravimi surovinami – materiali, možnosti njihovega razvoja in preboja

dr. Matjaž Godec, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

Razvoj materialov in tehnologij za zeleni prehod

dr. Jožef Medved, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Bojan Podgornik, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

dr. Peter Cvahte, IMPOL 2000 d.d.

dr. Stanislav Kores, TALUM d.d. Kidričevo

Polimerni materiali prihodnosti kot pomemben element na poti do trajnosti

dr. Andrej Kržan, Kemijski inštitut

dr. Blaž Nardin, Fakulteta za tehnologijo polimerov

Jure Pocrnjič, AFormX d.o.o.

11.05 – 11.20

Odmor

11.20 – 12.30

Na sredini verige vrednosti

SRIP Tovarne prihodnosti – SRIP ToP

 

Europe’s Technology Industries’ views on the EU Sustainable Products Initiative and the Digital Product Passport

Stéphanie Mittelham, Manager - Energy and Environment ORGALIM (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, brez prevoda)

Z digitalnim dvojčkom produkta do krožnega gospodarstva

dr. Niko Herakovič, dr. Miha Pipan, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

CPU promo video + nagradni kviz

*Pokrovitelj nagradnega kviza je CPU - Center za poslovno usposabljanje. Vabljeni k sodelovanju!  

12:30 – 12:50'

Odmor

12.50 – 14.10

Iz linearnega v krožno

SRIP Krožno gospodarstvo

 

Bioeconomy Pilot toward the green transition and the SMBioLNG business case

Ilaria Re, Lombardy Green Chemistry Association, Technical coordinator of Vanguard Initiative's Bioeconomy Pilot (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, brez prevoda)

 

 

Odpadki kot vir sekundarnih surovin – Polykrožnost

mag. Slavko Dvoršak, Surovina d.o.o.

dr. Mojca Poberžnik, IOS, d.o.o.

 

Predstavitev projekta Pilotni demonstracijski center Melamin

dr. Igor Mihelič, MELAMIN d.d. Kočevje

do 14.20

Zaključek z razglasitvijo zmagovalca nagradnega kviza, prejemnika nagrade CPU


Zahvaljujemo se za tvorno sodelovanje in udeležbo. Vselimo se snidenja prihodnje leto. 

Ekipa Okoljskega dneva gospodarstva

 

*Nagradni kviz z bogatim dobitkom

 

Udeleženci 20. okoljskega dne so bili vabljeni k sodelovanju v nagradnem kvizu. Pokrovitelj nagradnega kviza je bil:

·        CPU – Center za poslovno usposabljanje, ki na podlagi 30-letne tradicije delovanja in izkušenj, v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse, organizira raznovrstna izobraževanja, delavnice in seminarje.

 

CPU podarja izjemno bogato nagrado, ne le s finančnega vidika, temveč predvsem z vidika pridobljenega znanja. Dobitnik nagrade prejme brezplačno udeležbo na 4-dnevnem strokovnem usposabljanju

»Orodja energijskega managementa«

v vrednosti 1.159,00 eur.

Nagrada ni prenosljiva!
Davčna osnova od prejete nagrade in plačana akontacija dohodnine se upoštevata pri letni odmeri dohodnine.

 

Strokovno usposabljanje »Orodja energetskega managementa« je namenjeno tehničnim direktorjem, energetskim managerjem in drugim strokovnim osebam, zadolženim za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih.


Pokrovitelj / Sponsor


Center za poslovno usposabljanje je pokrovitelj nagradnega kviza 20. okoljskega dneva gospodarstva

 

Orodja energetskega managementa

 

Z znanjem do energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov.

 

Center za poslovno usposabljanje (CPU skupaj z izvajalci izobraževanja vabi k pridobivanju / nadgradnji znanj, neobhodno potrebnih za doseganje energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov. Znanja bodo podana na 4-dnevnem strokovnem usposabljanju »Orodja energetskega managementa«, ki bo temeljilo na primerih iz prakse, z izvedbo vaj.

Predstavljeni bodo pristopi in orodja na področju:

  • spodbujanja energetske učinkovitosti,
  • izvajanja energetskih pregledov,
  • zajema in obdelave podatkov o rabi energije in energijskih dejavnikih,
  • vrednotenja energetske učinkovitosti na osnovi kazalnikov EnPI,
  • gradnje energetskih informacijskih sistemov,
  • energetskega snovanja,
  • spodbujanja energetskih akcijskih načrtov,
  • gradnje sistema upravljanja z energijo,
  • obvladovanja podnebnih in drugih okoljskih izzivov pri rabi energije in drugo.

Usposabljanje bo potekalo v manjših skupinah od 6 do največ 12 udeležencev 10., 11., 17. in 18. junija 2021. Za izvedbo vaj je potreben računalnik in osnovno obvladovanje orodja MS Excel. 

S pridobljenimi znanji boste lahko spodbudili aktivnosti, ki bodo že v srednje veliki organizaciji omogočili letni prihranek, več kot desetkrat večji od stroška izobraževanja.

Več o predavateljih
Urnik usposabljanja

Kotizacija: 950,00 EUR + 22% DDV = 1.159,00 EUR

Center za poslovno usposabljanje ob 30-letnici delovanja podarja 30-odstotni popust.

 Prijavite se čim prej, število mest je omejeno!