Predstavitve

 

Okoljski dan gospodarstva: Trajnost je način življenja

Okoljska zakonodaja je obsežna, kompleksna in zahtevna. Sodelovanje vseh deležnikov, verodostojnost podatkov in sledljivost ne le odpadkov, ampak tudi surovin, nevarnih snovi ter poti kroženja izdelkov je ključnega pomena. Več kot 150 udeležencev je 31. maja 2023 prisluhnilo novostim na področju okoljskih predpisov ter razpravi o vlogi in pomenu okoljskega menedžerja. Prvič je bila podeljena tudi nagrada za okoljskega trajnostnega menedžerja, ki jo je prejel Slavko Zupančič iz Krke.

 Povezava na sporočilo medijem

 

 

 

   OBRAZLOŽITEV NAGRADE ZA OKOLJSKEGA TRAJNOSTNEGA MENEDŽERJA LETA 2023: 

SLAVKO ZUPANČIČ, KRKA, d.d., NOVO MESTO


 

Slavko Zupančič je celotno karierno pot posvetil področju varstva okolja, na katerem deluje že  petintrideset let, od leta 2001 pa je tudi vodja področja v družbi, kjer je odgovorno trajnostno ravnanje eden od temeljev poslovne in razvojne strategije. Vzpostavil je sistem vodenja v skladu z okoljskim standardom ISO 14001 in ga vsa leta uspešno vzdržuje. Aktivno sodeluje in daje pobude za stalne izboljšave in zmanjševanje vplivov na okolje, uvajanje krožnega gospodarstva, obvladovanje celotnega življenjskega cikla izdelka, učinkovito rabo energije in trajnostno upravljanje. Je tudi predsednik Sekcije za okolje in energijo pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine ter podpredsednik Sekcije za okolje pri GZS Združenju kemijske industrije.

Slavko Zupančič je okoljski strokovnjak, ki je s svojim delom pripomogel k prepoznavi in povečanju veljave stroke, zato prejme letošnjo prvo nagrado za okoljskega trajnostnega menedžerja leta.

 

 

OBRAZLOŽITEV NAGRADE ZA OKOLJSKEGA TRAJNOSTNEGA MENEDŽERJA:

 VILMA FECE ZA ŽIVLJENSKO DELO


 

Vilma Fece je s svojim delom odpirala vrata in nam kazala pot po okoljskem stebru trajnostnega poslovanja, ko je še velika večina ostalih gledala od daleč in iskala svoje mesto v tem zahtevnem poznavanju in obvladovanju tematike.

Vilma Fece je bila od leta 1981 do svoje zaslužene upokojitve zaposlena v Gorenju, večino časa kot direktorica področja Varstva okolja ter varno in zdravo delo. Bila je odgovorna za razvojni in operativni del varstva okolja tako s področja proizvodov kot tudi tehnologij. Uvajala je različne sisteme vodenja v podjetju,  jih razvijala, nadgrajevala in predvsem skrbela, da so živeli v praksi.

Poleg tega je bila ves čas zelo aktivna tudi izven matičnega podjetja. Habilitirana je bila kot višja predavateljica Univerze v Mariboru za predmet Varstvo okolja. Bila je aktivna članica različnih komisij, združenj, društev s področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela, članica Slovenskega združenja za kakovost in zunanja presojevalka sistemov varstva okolja ter varnega in zdravega dela. Objavila je veliko strokovnih člankov, znanstvenih prispevkov na konferencah, elaboratov, recenzij in drugih izvedenih del.