Uvodna predavanja

Kroženje živega srebra v okolju

Jože Kotnik, Institut Jožef Stefan

Državni monitoring kakovosti podzemne vode - popravek 6. 7. 2017

Marina Gacin, MOP - ARSO

Tla - ponor in izvor potencialno nevarnih snovi v okolju

Helena Grčman, UL - Biotehniška fakulteta

Okoljske storitve in primeri iz prakse

Vplivi rabe prostora na kakovost vodnih virov – monitoring onesnaževal v podzemni vodi

Branka Bračič Železnik, Primož Auersperger, 

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

Ohranjanje naravnih virov in varstvo tal v skupini Talum

Marko Homšak, TALUM d.d. Kidričevo

Obvladovanje vplivov na okolje v kmetijski panogi

Branko Virag, PANVITA KMETIJSTVO d.o.o.

Remediacija onesnaženih zemljin

Ana Mladenovič, Primož Oprčkal, ZAG

Kroženje snovi in materialov v krožnem gospodarstvu

Prehod v krožno gospodarstvo: zakaj in kako?

Janja Leban, GZS – Služba za varstvo okolja

Z eko-inovativnostjo v krožno gospodarstvo

Antonija Božič Cerar, GZS – Služba za varstvo okolja

SRIP – Krožno gospodarstvo: povezovanje in razvojno-inovacijsko sodelovanje

Dragica Marinič, Štajerska gospodarska zbornica

 


Sporočilo Okoljskega dne 2017

   
   
   
   
   


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.
 
Sponzor