Ob svetovnem dnevu varstva okolja je potekal 
Okoljski dan gospodarstva

  Po sledeh nevarnih snovi

v četrtek, 1. junija 2017, od 9.30 do 15.00

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, I. nadstropje, dvorana A.

Stanje okolja se izboljšuje. Zmanjšali so se izpusti nekaterih onesnaževal v zrak in vodo, boljše ravnamo z odpadki, okrepljena so prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti, bolje razumemo povzročitelje okoljskih izzivov. (Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017)   

  

Kakšno je stanje onesnaženosti tal in podzemne vode? Kako ga spremljamo? Kakšne so izkušnje podjetij s pripravo poročil o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi? O tem smo spregovorili na okoljskem dnevu gospodarstva.

Okoljski dan je bil namenjen zavezancem IED (industrija, energetika, komunalna dejavnost) in tudi drugim podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter kmetijstva, izvajalcem obratovalnih monitoringov stanja tal in podzemne vode, RR institucijam in državni upravi.


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.