Program

 

Okoljski dan gospodarstva       »podatki + digitalizacija = sledljivost«

10:00               

Uvodni pozdrav

Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS

10:05

Pomen sledljivosti podatkov – okoljska zakonodaja

Tanja Bolte, generalna direktorica MOPE

10:20

Digitalizacija za sledenje podatkov

Boštjan Gomilšek, direktor oddelka Enterprise Software Solutions, Result d.o.o.

10:40

Novi digitalni potni list izdelka  

dr. Aleš Mihelič, vodja predrazvoja pralnih in sušilnih strojev in vodja projektov Gorenje d.o.o.;

11:00

Sledenje stranskih tokov kot pot do krožne industrije

Andreja Hlišč, direktorica Zbornica elektronske in elektroindustrije in Simona Kneževič Vernon, Vodja industrijskega združenja TECOS.

11:15

Kako do trajnostnega poročila?

mag. Kristian Lipovac , Talum d.d.

11:30

Recikliranje - sledljivostna veriga sekundarnih surovin

Lucija Aleksić - AquafilSLO d.o.o.

11:45

Odmor za kavo

 

12:00

Key note, Trajnost kot osebno poslanstvo (predavanje bo v angleškem jeziku)

My (personal) quest towards sustainability

Frans Joziasse, PARK Senior Consultant, PARK Academy Tutor

12:25

Okrogla miza: Trajnostni menedžer – kader prihodnosti?

 

Povezovanje: Ines Gergorič, GZS

V razpravi bodo sodelovali:

Maja Kalan Pongrac
Vodja korporativnega komuniciranja, Korporativno komuniciranje Ljubljanske mlekarne, d.o.o.,

Prof. dr. Jožef Medved
Predstojnik Katedre za metalurško procesno tehniko, Univerze v Ljubljani Naravoslovnotehniške fakultete

Uroš Vajgl
Državni sekretar Ministrstva za okolje, podnebje in energijo

Maj Rožmanec
Diplomant Univerze v Ljubljani Naravoslovnotehniške fakultete

Vilma Fece
Upokojenka Gorenja d. o. o.

13:20

Podelitev priznanja okoljski trajnostni menedžer 2023

 

13:30  kosilo in druženje

PredavateljiKristian Lipovac, magister biologije in ekologije z naravovarstvom.

Deset let delovnih izkušenj v podjetju Talum na področju okolja. Svetovalec za kemikalije in skrbnik varstva okolja po ZVO-2. Notranji presojevalec sistemov vodenja ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 in TISAX ter notranji ocenjevalec po modelu EFQM. Med leti 2019 in 2022 opravljal vlogo skrbnika sistema informacijske varnosti. Trenutno področje delovanja: koordinacija aktivnosti povezanih s trajnostjo ter trajnostnim poročanjem. Član komisije za trajnostno rast AmCham Slovenija.


Andreja Hlišč je direktorica Zbornice elektronske in elektroindustrije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Vrsto let se posveča trajnostnim temam predvsem na področju industrije. Kot koordinatorka grozda Pametne tovarne je v preteklih letih pokrivala področje prehoda v Industrijo 4.0 in trajnostnega ravnanja z okoljem. Sodelovala je v številnih mednarodnih projektih usmerjenih v zelen in digitalni prehod.


dr. Aleš Mihelič, vodja predrazvoja pralnih in sušilnih strojev in vodja projektov pri Gorenje, d.o.o.

Gorenje, d.o.o. je večji slovenski proizvajalec aparatov s sedežem v Velenju. Je četrti največji proizvajalec gospodinjskih aparatov v Evropi. Ima svoje salone za prodajo aparatov po državi, nudijo pa tudi servis in rezervne dele.


Frans Joziasse, PARK Senior Consultant, PARK Academy Tutor (formerly Grow) and part of the Management Team

Background in MSc Product Design Engineering Delft Technical University and MBA Design Management of Westminster University • Founder of Eco Design NL in 1983 (now faculty of sustainability at Delft Technical University) • Co-founder of PARK in 1998 • Founder of Design for Humanity at platform for Design Leaders for a Better Planet • Consultant and tutor in Design Leadership and Sustainability • Worked with 300 organisations worldwide such as Datev, LEGO, BMW, Sony, Bosch, Haleon, Adria Mobil and Elan establishing Design as core competence for business growth, for people happiness and for a better planet.


Boštjan Gomilšek, direktor oddelka Enterprise Software Solutions, Result d.o.o.

25 let delovnih izkušenj iz področja informatike. Karierno pot je začel na področju razvoja bančne programske opreme, kasneje prešel na področje mobilosti, vključujoč trajnostno mobilnost. Iz področja razvoja je kmalu prešel na projektno vodenje, vodil je tudi projekte za svetovne multinacionalke, trenutno pa deluje na področju poslovnega razvoja, kjer se še posebaj posveča področu zdravstva ter krožnega gospodarstva in preprečevanja odpadkov.


Lucija Aleksić je Vodja zagotavljanja trajnostnega razvoja v Skupini Aquafil

Ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem analiz življenjskega cikla (LCA) ter certificiranjem recilkiranih porizvodov, mad katerimi so GRS (Global Recycling Standard), UL Recycled content in drugi. Že od leta 2013 Koordinira trajnostno poročanje o okoljskih kazalcih za vse enote Skupine Aquafil in sodeluje pri pripravi letnih nefinančnih poročil. Od decembra 2022 je Predsednica sekcije za okolje pri Združenju kemijske industrije.