Z ENERGIJO DO ČISTEJŠEGA ZRAKA


Okoljski dan gospodarstva 2012


Ob svetovnem dnevu varstva okolja na GZS vsako leto organiziramo okoljsko konferenco.

Vabljeni na Okoljski dan gospodarstva

Z ENERGIJO DO ČISTEJŠEGA ZRAKA,

ki bo v torek, 5. junija 2012, ob 9.30 uri
na Gospodarski zbornici Slovenije,
dvorana A, I. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubjana.

Osrednja tema letošnje konference bo onesnaženost zraka z delci PM10 , kar je eden največjih okoljskih problemov v Sloveniji. V določenih okoljih (Zasavje, Celje, Maribor...) so v pripravi dodatni programi za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Kakšno je stanje, kako onesnaženost zraka, še zlasti z delci PM10 vpliva na zdravje ljudi, kateri so viri emisij, kakšne ukrepe izvaja industrija, kako pomembno je zmanjšanje emisij iz kurilnih naprav in drugih virov ter kako lahko k temu prispeva tudi energetska učinkovitost stavb in naprav? 

Srečanje je namenjeno izmenjavi izkušenj in povezovanju gospodarstva, še zlasti industrijskim virom onesnaževanja, upravljavcem kurilnih naprav...,osebam, ki se ukvarjajo z nepremičninami in drugim, katerih skupni cilj je zmanjšanje onesnaženosti zraka.

Program smo letos dopolnili še s kratkimi razvedrilnimi in praktičnimi vsebinami. Tako bomo za uvod v konferenco z okušanjem čokolade prebudili vse naše čute, česar se bodo razveselili predvsem sladkosnedni. Na konferenci pa bomo tudi osvežili naše znanje oživljanja ter se naučili pravilnega dihanja.

Udeležba je za člane GZS brezplačna, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 50 EUR + ddv. Število udeležencev je omejeno. Na osnovi vaše prijave vas bomo obvestili o načinu plačila. Število udeležencev je omejeno.

Obvezna je elektronska PRIJAVA.

Vljudno vabljeni!
 

 

Na GZS Facebook strani poteka nagradna igra. Klikni Všeč mi je in zadeni USB pripomoček ECO gumb. 

 

Okoljski dan gospodarstva 2012


Z ENERGIJO DO ČISTEJŠEGA ZRAKA


Konferenca bo potekala v torek, 5. junija 2012, na Gospodarski zbornici Slovenije, dvorana A, I. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana.

Program:     

9.00 – 9.30

REGISTRACIJA

 

9.30 - 12.00

Prebudimo čute s čokolado

Ariana Grobelnik, GZS

Uvodni nagovor

Samo Hribar Milič, predsednik GZS

Onesnaženost zunanjega zraka: kdo in kaj prispeva k tej onesnaženosti? Delci in njihov vpliv na nas

Tanja Bolte, ARSO

Spremljanje emisij in kakovosti zunanjega zraka, ukrepi za zmanjševanje emisij iz industrijskih virov

Bernarda Podgoršek, Cinkarna Celje, d.d

Zniževanje emisij pri kurjenju lesa v malih kurilnih napravah

Jože Kaplar, MZIP

Spremembe uredbe o emisijah iz nepremičnih virov onesnaževanja in uredbe o emisijah iz malih in srednjih kurilnih naprav: kaj nam prinašajo?

Janko Žerjav, MKO

Predstavitev temeljnega postopka oživljanja

Polona Kužnik, OZRK Ljubljana

12.00 – 12.30

ODMOR

 

12.30 – 14.15

Ali znamo pravilno dihati?

Urša Sešek, Društvo joga v vsakdanjem življenju

Energetske izkaznice, kaj pomenijo, kje smo, kdaj se bodo uveljavile v Sloveniji? Kdo jih lahko izdaja?

Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK d.o.o.

Re-Commissioning - kaj je to? Ponovna optimizacija delovanja energetskih sistemov v obstoječih nestanovanjskih stavbah

Barbara Petelin Visočnik, IJS - Center za energetsko učinkovitost

Z uporabo energetsko učinkovitih naprav zmanjšujemo vplive na okolje

Vilma Fece, Gorenje d.d.

LIFE+ OKOLJE: s povezovanjem gospodarstva do okoljskih projektov, na kratko o projektih LIFE + v izvajanju

Janja Leban, GZS

14.15 – 14.30

Razprava in zaključki

 


Program smo letos dopolnili še s kratkimi razvedrilnimi in praktičnimi vsebinami. Tako bomo za uvod v konferenco z okušanjem čokolade prebudili vse naše čute, česar se bodo razveselili predvsem sladkosnedni. Na konferenci pa bomo tudi osvežili naše znanje oživljanja ter se naučili pravilnega dihanja.

Desetletje druženja gospodarstva ob svetovnem okoljskem dnevu


Ob svetovnem dnevu varstva okolja GZS vsako leto organizira okoljsko konferenco. Osrednja tema letošnje konference je bila onesnaženost zraka z delci PM10 ,  kar je eden največjih okoljskih problemom v Sloveniji.

Okoljski dan gospodarstva
Z ENERGIJO DO ČISTEJŠEGA ZRAKA

5. junij 2012, Gospodarska zbornica Slovenije

Video reportaža 

Fotogalerija

Rezultati ankete

Sestavljanka Okoljski dan gospodarstva na GZS  

Strokovna konferenca, ob svetovnem dnevu okolja, ki že desetletje redno poteka na GZS, je bila letos posvečena problematiki onesnaženosti zraka, predvsem z delci PM10, kar je eden od največjih okoljskih problemov v Sloveniji. Okoli osemdeset predstavnikov gospodarstva je uvodoma pozdravil predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič.

Medtem, ko so se izpusti žveplovega dioksida v zadnjih 20-30 letih močno znižali, meritve kakovosti zunanjega zraka, ki jih opravlja Agencija RS za okolje, beležijo še vedno zaskrbljujoče vsebnosti delcev s premerom do 10 mikronov.

Od januarja do aprila letos je merilna oprema ARSO v nekaterih urbanih središčih zabeležila prekomerno dnevno onesnaženje s temi delci že več kot 35 krat, kar postavlja Slovenijo ob bok večini, tudi najbolj razvitih članic EU.

V večini držav EU prepoznavajo podobne trende onesnaženja in iščejo primerne ukrepe, ki bi to problematiko, ki ima zaznaven vpliv na zdravje ljudi, omilila.

Slovenska industrija je v preteklih letih dosegla precejšnje premike v smeri zmanjševanja emisij PM10. V javnosti je sicer še vedno precej razširjeno mnenje, da industrija največ prispeva k tovrstnemu onesnaževanju zraka, kar kaže, da bi se več pozornosti moralo nameniti promociji dobrih praks in dosežkov v industriji.

Največji delež (~ 70 %) k skupnim izpustom PM10 prispevajo mala individualna kurišča v gospodinjstvih. To je še posebej očitno, če se v njih kurijo trdna goriva, v obliki lesa neustrezne velikosti in kakovosti, s preveliko vsebnostjo vlage. To nedvoumno potrjujejo rezultati ARSO, ki kažejo največji porast onesnaženosti s trdnimi delci v kurilni sezoni. Ti trendi v zadnjih letih celo naraščajo. K izboljšanju stanja na področju onesnaženosti zraka bi močno pripomoglo ozaveščenje lastnikov malih kurilnih naprav, posebej na območjih, kjer so zabeležena preseganja vrednosti PM10 in kjer se že pripravljajo načrti za izboljšanje kakovosti zraka. Poleg promocijskih aktivnosti bi v pripravo načrtov morala biti aktivno vključena tudi industrija, ki kljub dobrim rezultatom še vedno vlaga v ukrepe, ki vplivajo na celokupno zmanjšanje onesnaženosti.

Na konferenci so izpostavili tudi pomen energetske učinkovitosti stavb in vzdrževanja ter optimizacije energetskih sistemov v obstoječih nestanovanjskih stavbah. O energetski učinkovitosti stavb, ki ima pomemben vpliv na porabo goriv, kar posredno vpliva tudi na kakovost zunanjega zraka, bodo morali biti obveščeni bodoči najemniki in kupci stavb. Te informacije ponujajo obvezne energetske izkaznice.S tem bodo dobili takojšen vpogled v energetsko učinkovitost stavbe in stroške med uporabo ter pregled možnosti za izboljšave. Zato je bila posebna pozornost na konferenci posvečena vsebini energetske izkaznice, kdo jo je usposobljen izdelati in kdo ter kdaj jo mora izdelati in pridobiti. Obveščanje potrošnikov o energetski učinkovitosti aparatov je tudi zelo učinkovit pristop, ki lahko vpliva na energetsko učinkovitost širše družbe, kar se je pokazalo na zadnji predstavitvi o izkušnjah z obveznimi energijskimi nalepkami.

Na konferenci smo osvežili tudi naše znanje oživljanja


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je na dnu te strani).