ODPADEK JE ZAČETEK NOVEGA - 5.6.2014


Zaključna konferenca projekta ReBirth


 

Vabljeni na zaključno konferenco projekta ReBirth

   


ODPADEK JE ZAČETEK NOVEGA!

v četrtek, 5. junija 2014, ob 10.30 uri
Gospodarska zbornica Slovenije
dvorana a, I. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana.

Spoštovani!

Znanje in povezovanje strok je ključnega pomena za prepoznavanje odpadkov kot vira surovin in preusmeritev toka odpadkov v postopke predelave in uporabe namesto naravnih virov. Še zlasti perspektivni so gradbeni odpadki in odpadki iz termičnih procesov, na primer jeklarske žlindre, elektrofiltrski pepeli, livarski peski..., ki predstavljajo pomemben tok odpadkov, zaradi svojih lastnosti pa tudi potencialni vir surovin za uporabo v gradbeništvu. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi država in občine, ki z ustrezno zakonodajo in spodbudami, na primer z ozelenitvijo javnega naročanja, lahko pospešijo koristno rabo tovrstnih alternativnih materialov.

Ob svetovnem dnevu varstva okolja vas vabimo na Okoljski dan gospodarstva, kjer bomo spregovorili o izkušnjah, pridobljenih v okviru projekta ReBirth in izmenjali mnenja iz prakse doma in iz tujine. Slednje nam bo predstavil John Barritt, strokovnjak za agregate iz Velike Britanije, ki je sodeloval pri pripravi pravil za prenehanje statusa odpadkov in zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji in uporabi recikliranih in umetnih agregatov ("end of waste" Quality Protocols for aggregates).

PROGRAM  

Konferenca je namenjena povzročiteljem industrijskih in gradbenih odpadkov, uporabnikom gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, zbiralcem in predelovalcem odpadkov, komunalnim podjetjem, projektantom, občinam, upravnim enotam in drugim, ki jih ta tematika zanima. Organiziramo jo v okviru projekta Promocije recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu - ReBirth, ki ga finančno podpirata Evropska unija, program LIFE+ in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Kotizacije ni. Število udeležencev je omejeno. Obvezna je elektronska PRIJAVA.

Vljudno vabljeni!


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja, partner v projektu ReBirth