Program


Hotel Rikli, Bled

Petek, 3.6.2022,

PROGRAMA DOGODKA

 


9:00 – 9:30

Registracija

KONFERENCA

 9:30 - 9:40
Uvodni pozdravi
- mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS
- Bart Stegeman, Climate-KIC, Slovenski orkestrator za krožno gospodarstvo in transformacijo vrednostnih verig
 9:40 - 10:00
Podnebne spremembe v Sloveniji – oris širše problematike
Dr. Žiga Zaplotnik
10:00 - 10:20
Scenariji razvoja elektroenergetskega sistema Slovenije do 2050
Mag. Jan Bohinec, Gen-i
10:20 - 10:40
Tehnologije za prehod v ogljično nevtralno gospodarstvo
Dr. Tomaž Vuk, Salonit Anhovo
10:40 - 10:50
Razprava

10:50 - 11:30

Odmor

11:00

Otvoritev razstave predmetov okoljske dražbe

11:30 - 11:50
Podelitev Potrdil za področje trajnostnega ravnanja z okoljem v okviru SRIP Tovarne prihodnosti - Srednje in malo za podnebno nevtralno
11:50 - 12:10
Razvoj materialov za dvojni prehod
Prof. dr. Jožef Medved, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
12:10 - 12:30
Razvoj jekel za zeleni preboj
Stane Jakelj, SIJ Acroni
12:30 - 12:50
Termična vrednost odpadkov
Prof. dr. Niko Samec, Univerza Maribor, Fakulteta za strojništvo
12:50 - 13:00
Razprava

VZPOREDNI PROGRAM

11:30 – 13:00

Circular Business Model Innovation Masterclass

- dr. Kruschen Govender, Designer Producer, Circular Economy and Value Chains Transformation, Climate-KIC
- Cassia Moraes, Strategic Programmes Builder, Climate-KIC

ODMOR
 13:00 - 14:00
Kosilo + druženje

PLENARNI DEL
Moderator: Goran Novkovič

14:00 – 14:10

Uvodni pozdrav
Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko

14:10 – 14:40

Key note  
Dr. Kirsten Dunlop, generalna direktorica EIT Climate-KIC

14:40 - 15:40
Okrogla miza – Kako do skupnega razumevanja izzivov in rešitev za energetsko podnebni prehod
  - Slavko Kanalec, Izvršni dir.  za proizvodnjo, tehnologijo, investicije, Skupina SIJ 
- Andrej Kržan, Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo, Kemijski inštitut
- Peter Dermol, Župan Mestne občine Velenje
- Jasmina Karba, Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor
- Izidor Ostan Ožbolt– Mladi za podnebno pravičnost
 15:40 - 15:50
Zaključki

 15:50 - 16:00 Predstavitev okoljske dražbe

DRUŽENJE

16:00 - …

Mreženje in druženje ob sladoledu in blejski kremni rezini

Gradiva s konference


Vsi govorimo okolje! Ali vsi govorimo isti jezik?

 

Sporočilo za javnost: Industrija – iniciator in motor sistemske preobrazbe Evrope
Dvojni prehod, krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, trajnostni razvoj … so nujni, so se strinjali udeleženci popoldanskega dela Okoljskega dne gospodarstva. Treba pa je najti tudi konsenz, kako številne globalne okoljske izzive dejansko skupaj nasloviti in zastavljene cilje tudi doseči.
Več...


 


 

 

  Podnebne spremembe v Sloveniji – oris širše problematike
Dr. Žiga Zaplotnik
  Scenariji razvoja elektroenergetskega sistema Slovenije do 2050
Mag. Jan Bohinec, Gen-i
  Tehnologije za prehod v ogljično nevtralno gospodarstvo
Dr. Tomaž Vuk, Salonit Anhovo
  Razvoj materialov za dvojni prehod
Prof. dr. Jožef Medved, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  Razvoj jekel za zeleni preboj
Stanislav Jakelj, SIJ Acroni
  Termična vrednost odpadkov
Prof. dr. Niko Samec, Univerza Maribor, Fakulteta za strojništvo


Potrdila za področje trajnostnega razvoja z okoljem v okviru SRIP Tovarne prihodnosti so prejeli:

  • ELPRO LEPENIK & CO. d.o.o.

  • ELVEZ, d.o.o.

  • POLYCOM Škofja Loka d.o.o.

    Čestitamo!

     

 

Odgovori sodelujočih na okrogli mizi na vprašanji:

  • Kaj je za vas trajnostni izdelek?

  • Kaj za vas pomeni varstvo okolja?

   

 

 

Otvoritev razstave predmetov okoljske dražbe 
 

 

Pokrovitelji dogodka


         

 

Pokrovitelj zaključne pogostitve


Fotogalerija