Okoljski dan gospodarstva 2013 - predstavitve


SKLENIMO SNOVNI KROG


Učinkovito z viri, smernice okoljske politike EU in Slovenije
mag. Andreja Jerina, državna sekretarka za okolje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Mesto LCA v raziskovalnem sektorju
Friderik Knez, ZAG

Kdaj je inovacija eko?
Filippo Mazzariol, Unioncamere del Veneto, Italija

Naprej s Proceedom in Eco-innovation! 
Simona Rataj, GZS

Odpadki ali surovine? 
Janja Leban, GZS

Gradimo z odpadki 
dr. Ana Mladenovič, ZAG

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo in prilagajanje proizvodnje procesu razgradnje 
Peter Strnad, Interseroh

Ravnanje z odpadki v Italiji 
Federico De Filippi Sogesca srl, Italija

Sporočilo medijem

Program so popestrili:
Marina Mrak, hupkanje: hula obroči za odrasle in otroke
Maja Rijavec, Kulturno ekološko društvo Smetumet, iz odpadkov izdeluje nove uporabne izdelke
Blaž Pogačar, s svojo blagovno znamko Fongy Fongalishes, iz glasbenih kaset izdeluje denarnice
Urška Pirc, s svojo blagovno znamko Črna Z-račka, iz odpadnih zračnic izdeluje torbice, pasove, denarnice, obleke


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja
Pripeti dokumenti

Okoljski dan gospodarstva 2013


SKLENIMO SNOVNI KROG


Konferenca bo potekala v sredo, 5. junija 2013, na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Program:   

9.00 - 9.30

Registracija udeležencev

9.30 - 12.00

1. SKLOP: Inovativno do okolja

 

Uvodni pozdrav
mag. Samo Hribar Milič, predsednik in generalni direktor GZS

Učinkovito z viri, smernice okoljske politike EU in Slovenije
mag. Andreja Jerina, državna sekretarka za okolje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Mesto LCA v raziskovalnem sektorju
Friderik Knez, ZAG

Kdaj je inovacija eko?
Filippo Mazzariol, Unioncamere del Veneto, Italija

Naprej s Proceedom in Eco-innovation!
Simona Rataj, GZS

12.00 - 12.30

Odmor

12.30 - 15.00

2. SKLOP: Z odpadki ravnajmo drugače

 

Odpadki ali surovine?
Janja Leban, GZS

Gradimo z odpadki
dr. Ana Mladenovič, ZAG

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo in prilagajanje proizvodnje procesu razgradnje
Peter Strnad, Interseroh

Ravnanje z odpadki v Italiji
Federico De Filippi Sogesca srl, Italija

Razprava

 


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

SKLENIMO SNOVNI KROG


Okoljski dan gospodarstva 2013


Vabljeni na Okoljski dan gospodarstva

SKLENIMO SNOVNI KROG

ki bo v sredo, 5. junija 2013, ob 9.30 uri
na Gospodarski zbornici Slovenije
dvorana A, I. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana.

Nov okoljski akcijski program EU do 2020 gospodarstvu narekuje bolj učinkovito ravnanje z viri in poudarja pomen (eko)-inovacij pri reševanju okoljskih problemov. Pridružite se nam na dvanajstem tradicionalnem okoljskem dnevu gospodarstva 5. junija 2013 na GZS. Letos se bomo posvetili učinkovitejšemu ravnanju z viri, inovativnim izkušnjam v raziskovanju, v okviru katerih bomo predstavili tudi zadnji razpis EU za sofinanciranje ekoinovacij ter možnosti izrabe odpadkov kot surovine in zmanjšanja količin odpadnih tokov.

Srečanje je namenjeno izmenjavi izkušenj in povezovanju gospodarstva in raziskovalne sfere, osebam, ki se ukvarjajo s področjem okolja, z razvojem in inovacijami v smeri zelenih proizvodov in postopkov - preprečevanjem in zmanjševanjem onesnaževanja, učinkovito rabo virov, ravnanjem z odpadki in njihovo izrabo kot viri surovin.

Kotizacije ni. Število udeležencev je omejeno. Obvezna je elektronska PRIJAVA.

Vljudno vabljeni!

               

 


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Business Environmental Day 2013


CLOSING THE MATERIAL CYCLE


The new EU environmental action programme till 2020 stipulates the importance of better resource efficiency in the business community, with emphasis on the importance of (eco) - innovation in solving environmental problems. Join us on the twelfth traditional business environmental day, on the 5 of June 2013, which will be taking place in Hall A at the premises of CCIS. This year we will be discussing resource efficiency, innovative research practices including information about the conditions to apply for EU eco-innovation funding, as well as possibilities to exploit waste as a raw material and reduce waste flows. Please attend!

Programme:    

9.00 - 9.30

Participant registration

9.30 - 12.00

Part 1: Let's do Environment innovatively

 

Introductory greeting
Mr. Samo Hribar Milič, M.Sc., President and General Manager of the CCIS

Resource Efficiency, Environmental Policy guidelines in EU and Slovenia
Ms. Andreja Jerina, M.Sc., State Secretary for the Environment, Ministry of Agriculture and the Environment

The role of LCA in the research sector
Mr. Friderik Knez, Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

When is innovation eco?
Mr. Filippo Mazzariol, Unioncamere del Veneto, Italy

Proceeding with Proceed and Eco-innovation!
Ms. Simona Rataj, CCIS

12.00 - 12.30

Refreshment break

12.30 - 15.00

Part 2: Let's do waste differently

 

Waste or resources?
Ms. Janja Leban, CCIS

Building with waste
Dr. Ana Mladenovič, Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Electrical and electronic waste management and adapting production to the disassembly process
Mr. Jože Kobe, Interseroh

Waste management in Italy
Mr. Federico De Filippi Sogesca srl, Italy

Discussion

 

The event will facilitate experience exchange and linking up the business and research sectors, environmental experts, researchers and innovators of environmentally friendly products and procedures - through pollution prevention and minimisation, resource efficiency, waste management and exploitation of waste as a resource.


Avtor: CCIS - Environmental Protection Department