Gradiva s konference 2016


Predstavitev okoljskih storitev in sistemov ravnanja z okoljem
ISO 14001:2015 – okoljski vidiki v luči krožnega gospodarstva
Blanka Kaker, SIQ
Primer dobre prakse celovitega ravnanja z odpadki
Darja Figelj, Interseroh d. o. o.
Zagotavljanje in obvladovanje embalažnega krogotoka družbe za ravnanje z odpadno embalažo RECIKEL
Jože Kobe, RECIKEL, d.o.o.
Dinos že 70 let Daje Industriji Nazaj Odpadne Surovine
Brigita Šarc, DINOS d.d.
Nov center za ravnanje z nevarnimi odpadki Kidričevo 
Drago Mir, SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.
Gospodarjenje z E-odpadki
Emil Šehič, ZEOS, d.o.o.
Strateško-strokovne usmeritve na področju odpadkov
Kako snovno učinkoviti smo?
Janja Leban, GZS
Konkurenčno krožno gospodarstvo
Goran Novković, GZS
Instrumenti okoljske politike za zeleno gospodarstvo
Tanja Bolte, MOP 
Kaj kažejo dobre prakse
 Izkušnje pri vodenju sistema celovitega ravnanja z odpadki v podjetju Revoz
Marko Goršin, REVOZ d.d.
Odpadki v življenjskem ciklu proizvoda
Vilma Fece, GORENJE, d.d.
Odgovorno z odpadki po načelih sheme EMAS
Emil Nanut, KEMIS d.o.o.
Okoljska marjetica in odpadki v turizmu
Darja Radić, ANTEJA ECG d.o.o.
Z okolju prijaznim delovanjem zmanjšujemo vplive na okolje
Neva Makuc, Ljubljanske mlekarne, d.d.
Reciklaža odpadnega stekla – ohranjanje primarnih virov ter pridobivanje okoljskih znakov za proizvode
Rajko Bezjak, URSA SLOVENIJA, d.o.o.


Sporočilo Okoljskega dne 2016

 

   

 

  

Ponudniki okoljskih storitev