Ob svetovnem dnevu varstva okolja je potekal Okoljski dan gospodarstva

Razširjena odgovornost proizvajalcev
– čas za spremembe!

v torek, 4. junija 2019, ob 9.30

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, I. nadstropje, dvorana A.

Minimalne zahteve za razširjeno odgovornost proizvajalca, ki jih določa v lanskem letu sprejeta nova EU zakonodaja o odpadkih, ne-transparentnost sistemov razširjene odgovornosti proizvajalca, in kopičenje odpadne embalaže pri zbiralcih odpadkov narekujejo spremembe zakonodaje o odpadkih še v letošnjem letu.

Kakšne spremembe lahko pričakujemo? S kakšnimi izzivi pri ravnanju s proizvodi, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalca, se soočajo podjetja? O tem smo govorili na letošnjem okoljskem dnevu gospodarstva.


PROGRAM / GRADIVA S KONFERENCE

9.00 REGISTRACIJA
9.30 - 9.45 Uvodni pozdrav
Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
Marko Maver, državni sekretar za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor
9.45 - 10.10 Predstavitev predloga zakonske ureditve razširjene odgovornosti proizvajalca
Peter Tomše, Ministrstvo za okolje in prostor
10.10 - 10.30 Direktiva o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje in izzivi njene implementacije
Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor
10.30 - 10.45 Pomen embalaže za zaščito živil
Nevica Makuc, Ljubljanske mlekarne, Ljubljana
10.45 - 11.00 Trajnostni vidiki pri razvoju in proizvodnji materiala za embalažo
Stanislav Kores, Talum, Kidričevo
11.00 - 11.15 Analiza LCA kot orodje za okoljsko načrtovanje proizvodov
Zorka Novak Pintarič in Damjan Krajnc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
11.30 - 12.00 ODMOR ZA KAVO IN MREŽENJE
12.00 - 12.15 Nove poti razvoja gospodinjskih aparatov v luči krožnega gospodarstva
Aleš Mihelič, Gorenje, Velenje
12.15 - 12.30 Nove zahteve za sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev ter pogled na eko-modulacijo pristojbin
Emil Šehić, ZEOS, Ljubljana
12.30 - 12.45 Ovire in rešitve na poti v krožno gospodarstvo
Igor Petek, JP VOKA SNAGA, Ljubljana
12.45 - 13.00 SKAZA ECOCARE – Spreminjamo navade in ohranjamo naš planet
Polona Tratnik, Plastika Skaza, Velenje
13.00 - 13.15 Odpadni plastiki vračamo življenje
Matej Feguš, Donar, Ljubljana
13.15 - 13.30 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK


Sporočilo Okoljskega dne 2019


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.