Ob svetovnem dnevu varstva okolja je potekal Okoljski dan gospodarstva

Odpadek ali proizvod: kje je ločnica?

v četrtek, 31. maja 2018, od 9.00 do 14.30

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, I. nadstropje, dvorana A.

GRADIVA S KONFERENCE
Nova zakonodaja EU o odpadkih: kaj nam prinaša? 
mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor
Ponovna uporaba in recikliranje elektronskih komponent in proizvodov - nov (krožni) pristop k ravnanju z OEEO 
mag. Marko Bohar, GZS, Zbornica elektronske in elektroindustrije
Izziv krožnega upravljanja plastike in kompozitov
dr. Andrej Kržan, Kemijski inštitut
Okna iz odsluženega lesa – izzivi in priložnosti
dr. Aleš Ugovšek, M SORA d.d.
Uporaba digestata kot gnojilo
Aldijana Asanovski, Jaša Žižek Fuis, Petrol d.d.
Uporaba sirotke za biotehnološko proizvodnjo vitamina B12 
dr. Gregor Kosec, ACIES BIO d.o.o.
Odpadki kot viri surovin: zahteve za gradbene proizvode
dr. Ana Mladenovič, dr. Alenka Mauko Pranjić, ZAG
ZeJN v teoriji in praksi: primeri gradnje cest
mag. Slovenko Henigman, GZS, Združenje za svetovalni inženiring
Prehod v krožno gospodarstvo – kako ga spremljamo in kje je Slovenija? 
mag. Mojca Žitnik, SURS
Večkriterijsko načrtovanje tehnologij in produktov na osnovi sekundarnih surovin
dr. Zorka Novak Pintarič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, predsednica Tehnološkega sveta SRIP – Krožno gospodarstvoSporočilo Okoljskega dne 2018


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.