Ob Svetovnem dnevu varstva okolja smo organizirali Okoljski dan gospodarstva

  S. O. S. odpadki

Strateško - Odgovorno - Sistematično do odpadkov

v četrtek, 2. junija 2016,

na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, I. nadstropje, dvorana A

S pogledom v prihodnost, odgovornostjo do okolja in sistematičnim pristopom obvladujemo vplive na okolje, zmanjšujemo tveganja in izboljšujemo svojo okoljsko učinkovitost. Kako do okoljske odličnosti in krožnega gospodarstva?

Razvoj inovativnih, bolj trajnih izdelkov, ki jih je po uporabi možno pripraviti za ponovno uporabo ali reciklažo prispeva k uresničevanju ciljev krožnega gospodarstva. Če je priprava za ponovno uporabo možna in enostavna pri enih, pa je pri drugih izdelkih, na primer električni in elektronski opremi, kjer je ključnega pomena varnost izdelkov, veliko bolj kompleksna in zahtevna.

Odpadki predstavljajo izziv in priložnost za razvoj novih materialov, proizvodov, postopkov, tehnologij in poslovnih modelov ter zelena delovna mesta. Odpadki so vir surovin. Z industrijsko simbiozo, kjer odpadki iz ene dejavnosti postanejo vir surovin za drugo dejavnost, zmanjšujemo potrebe po naravnih virih.

Na konferenci smo spregovorili:
Kako učinkoviti smo? Kako nam pri tem lahko pomagajo sistemi ravnanja z okoljem in okoljska marjetica?

GRADIVA s konference