Okoljski dan

Program 


8.50

prijave na portalu ZOOM

9.00 – 11.05

Uvodni pozdrav

 

mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije

Marko Hren, sekretar v Sektorju za koordinacijo pametne specializacije, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Energetsko intenzivna industrija – proizvodnja materialov

SRIP Materiali kot končni produkti - SRIP MATPRO

Nove vrednostne verige za podnebno nevtralno krožno gospodarstvo se začenjajo s pravimi surovinami – materiali, možnosti njihovega razvoja in preboja

dr. Matjaž Godec, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

Razvoj materialov in tehnologij za zeleni prehod

dr. Jožef Medved, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Bojan Podgornik, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

dr. Peter Cvahte, IMPOL 2000 d.d.

dr. Stanislav Kores, TALUM d.d. Kidričevo

Polimerni materiali prihodnosti kot pomemben element na poti do trajnosti

dr. Andrej Kržan, Kemijski inštitut

dr. Blaž Nardin, Fakulteta za tehnologijo polimerov

Jure Pocrnjič, AFormX d.o.o.

11.05 – 11.20

Odmor

11.20 – 12.30

Na sredini verige vrednosti

SRIP Tovarne prihodnosti – SRIP ToP

 

Europe’s Technology Industries’ views on the EU Sustainable Products Initiative and the Digital Product Passport

Stéphanie Mittelham, Manager - Energy and Environment ORGALIM (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, brez prevoda)

Z digitalnim dvojčkom produkta do krožnega gospodarstva

dr. Niko Herakovič, dr. Miha Pipan, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

CPU promo video + nagradni kviz

*Pokrovitelj nagradnega kviza je CPU - Center za poslovno usposabljanje. Vabljeni k sodelovanju!  

12:30 – 12:50'

Odmor

12.50 – 14.10

Iz linearnega v krožno

SRIP Krožno gospodarstvo

 

Bioeconomy Pilot toward the green transition and the SMBioLNG business case

Ilaria Re, Lombardy Green Chemistry Association, Technical coordinator of Vanguard Initiative's Bioeconomy Pilot (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, brez prevoda)

 

 

Odpadki kot vir sekundarnih surovin – Polykrožnost

mag. Slavko Dvoršak, Surovina d.o.o.

dr. Mojca Poberžnik, IOS, d.o.o.

 

Predstavitev projekta Pilotni demonstracijski center Melamin

dr. Igor Mihelič, MELAMIN d.d. Kočevje

do 14.20

Zaključek z razglasitvijo zmagovalca nagradnega kviza, prejemnika nagrade CPU